កិច្ចប្រជុំស្តីពីការលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសនៅកម្ពុជារបស់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារថ្នាក់ជាតិ
[ថ្ងៃអង្គារ ៦កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស.២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០២២ ]
Return to Old Website