កិច្ចជំនួបសំដែងការគួរសមជាមួយទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា
[ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣]

(ភ្នំពេញ)

នាថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា, ឯកឧត្តម ឈៀង យ៉ាណារ៉ា រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (គ.ជ.នា/ក.អ.ក) បានទទួលជួបសំដែងការគួរសមជាមួយ លោកស្រី Kamei Haruko ប្រធានទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា មុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់បេសកកកម្មនៅកម្ពុជា ។

(Phnom Penh)

On March 13, 2023 at the Council for the Development of Cambodia, His Excellency CHHIENG YANARA, Minister attached to the Prime Minister and Secretary General of the Cambodian Rehabilitation and Development Board of the Council for the Development of Cambodia (CRDB/CDC), presided over the Courtesy Meeting with Ms. KAMEI Haruko, Chief Representative of Japan International Cooperation Agency (JICA) Cambodia prior to her assignment completion in Cambodia.

Other Events
Return to Old Website