កិច្ចពិភាក្សាលើការសិក្សាបង្កើតផែនទីភូមិសាស្ត្រនៃហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការកូរ៉េនៅកម្ពុជា
[ថ្ងៃពុធ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស. ២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤]

(ភ្នំពេញ)

នាព្រឹកថ្ងៃពុធ ១៣កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស. ២៥៦៨ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ លោកជំទាវ ផាណា វ៉ឺនីដា អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានទទួលជួបជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពី Korean Research Institute for Human Settlements (KRIHS) ដើម្បីពិភាក្សាលើការសិក្សាបង្កើតផែនទីភូមិសាស្ត្រនៃហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការកូរ៉េនៅកម្ពុជា (Korea’s ODA Geospatial MAPS of Cambodia)

(Phnom Penh)

On the morning of Wednesday, 19 June 2024, H.E. Mrs. PHANA Veunida, Deputy Secretary General of the Cambodian Development Cooperation Board of the Council for the Development of Cambodia, held a meeting with researchers from the Korean Research Institute for Human Settlements to discuss on study for establishment of Korea’s ODA Geospatial MAPS of Cambodia.

Other Events
Return to Old Website